VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Stručná charakteristika našeho ŠvP s názvem: "ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY"


Každá třída má zpracován svůj třídní vzdělávací program. Jednotlivé celky a týdenní témata jsou společná pro celou mateřskou školu, liší se tím, že dle zásady přiměřenosti zohledňují individuální potřeby jednotlivých skupin dětí.

  Zaměření jednotlivých bloků je dostatečně široké, jejich obsah je

  dítěti srozumitelný, užitečný a praktický. Pro práci učitelky je dán dostatečný prostor k úpravě, rozšíření či zdokonalení obsahu. 

Jednotlivé bloky byly zamýšleny tak, aby učitelku nesvazovaly a neomezovaly. A aby se tento materiál stal jejich dobrým pomocníkem.

Jednotlivé bloky rozdělené na čtyři roční období mají svůj název, doplňuje je pátý blok, který prolíná celým školním rokem.
Každé roční období obsahuje zhruba 14 dílčích témat , která mají své názvy.

1. Správný kluk a správná holka - zahrnuje oblast mravní, společenskou, kulturní

2. Podzim čaruje s barvami
3. Zima je tu ,děti 
4. Jaro dělá pokusy
5. Holky, kluci, hurá k vodě 

     Každou poslední středu v měsíci vyhlašujeme „ Dnem radosti". Na tento den je vyhlášeno téma vycházející z plánů práce, ale forma plnění bývá odlišná od běžného dne.


Dny radosti                                

Září  Ovocný / zeleninový den                                                                             
Říjen + Listopad  Dýňování - dílny
Prosinec Čertovský rej, Vánoční dílny, Ježíškovo nadělování
Leden Co jsem našel pod stromečkem
Únor Masopustní karneval
Březen Kniha – můj kamarád
Duben Velikonoční pomlázka, Čarodějn
Květen Jarní putování – výlety
Červen

Sluníčkový den – MDD, Rozloučení s předškoláky

Dále nezapomínáme na oslavy narozenin dětí, které mají tyto zavedené rituály:

- tento den oslavenec sedí na barevné židličce

- po dohodě s rodiči může přinést pro děti sladkosti či dětský šampus

- v poledne po obědě si děti pogratulují, připijí a oslavenci je předán drobný dárek.

                                           
 

Harmonogram aktivit školy
- Počítače dle dohody s DDM - pondělí,  po týdnu se střídají Včelky a Motýlci

-Tělocvična - středa dopoledne, po týdnu se střídají Včelky a Motýlci

Solná jeskyně čtvrtek dopoledne

                      

 

TŘÍDA – BERUŠKY

Podzim čaruje s barvami

 1. Ahoj, nazdar, už jsem tady, jsme tu spolu dohromady
 2. Moje školka, moji kamarádi
 3. Ruce, ruce, ručičky
 4. Jede ježek z kopečka
 5. Koulelo se, koulelo
 6. Dráček Podzimníček
 7. Podzim v lese
 8. Šikovný podzim
 9. Máma, táta, holka, kluk
 10. Jak vypadám
 11. Vlaštovičko, leť
 12. Veselý týden
 13. V zdravém těle zdravý duch
 14. Skřítci staví městečko

Zima je tu děti

 1. Mikuláš přišel s čertem na koláč
 2. Za dveřmi jsou vánoce – tradice
 3. Ježíšku, co nám neseš v košíčku
 4. Zimní království
 5. Hrátky se zvířátky
 6. Z pohádky do pohádky
 7. Mlsný kocour
 8. Veselé oblékání
 9. O třech medvědech
 10. Ten dělá to a ten zas tohle
 11. Za zvířátky kolem světa
 12. Karneval
 13. Týden s myškou
 14. Zimní sporty

Jaro dělá pokusy

 1. Když jaro zaťuká
 2. Jarní dvorek
 3. Barevná planeta
 4. Můj kamarád kniha
 5. Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy
 6. Co jezdí, létá, plave – co mám dělat na červenou
 7. Hody, hody, doprovody
 8. Rej čarodějnic
 9. Znám lidské tělo a umím pojmenovat jeho části
 10. Kvetoucí strom
 11. Maminka má dneska svátek
 12. Člověk a jeho smysly
 13. Jedna, dvě, Honza jde
 14. Kočičí živočichopis

Holky, kluci, hurá k vodě

 1. MDD
 2. Veselý a tvořivý týden
 3. Co už umíme
 4. Jak jsme šikovné děti
 5. Blíží se k nám prázdniny
 6. Letem světem
 7. Opakování – matka moudrosti
 8. Krajem křížem krážem
 9. Hrátky s duhou

Správný kluk a správná holka

              Zahrnuje oblast společenskou, mravní, kulturní – viz. příloha

                                     

TŘÍDA – VČELKY

Podzim čaruje s barvami

 1. Já jsem malý školáček
 2. Foukej, foukej větříčku – na zahradě, na poli
 3. Hádej, hádej, co to je – předměty a jejich vlastnosti
 4. Co mi řekl semafor
 5. Barvičky kolem nás – barvy podzimu
 6. Odkud ten náš holub letí – podzim v lese
 7. Ráno vstanu vesele – co dělám celý den
 8. To je táta, to je máma – rodina
 9. Hlava, ramena, kolena, palce – tělo
 10. Prší, prší, jen se leje – počasí
 11. Polámal se mraveneček – zdraví
 12. Ať žijí duchové
 13. Dům, domek, domeček
 14. Krtek třídí odpadky

Zima je tu děti

 1. Mikuláš přišel s čertem na koláč
 2. Vánoce přicházejí
 3. Milý Ježíšku
 4. Zima čarodějka
 5. A já pořád kdo to je – zápis do ZŠ
 6. Z pohádky do pohádky
 7. Mámo, já bych jed
 8. Sněhový skřítek – oblékání
 9. Malý, větší, největší
 10. Ten dělá to a ten zas tohle
 11. Cirkus – vztah ke zvířeti
 12. Karneval
 13. Stavíme iglú
 14. Jedeme do světa

Jaro dělá pokusy

 1. Vlaštovky se vrací
 2. Já jsem malý parádníček
 3. Modrá planeta Země
 4. Knihy pro potěšení
 5. Když jsem já sloužil
 6. Co ze mě dělá člověka
 7. Zajíčkova koleda
 8. Jede, jede mašinka
 9. Rozkvetlý strom – jarní příroda
 10. Maminka má dneska svátek
 11. Člověk má pět smyslů
 12. Jedeme do Afriky – exotická zvířata
 13. Rej čarodějnic
 14. My jsme malí zahradníci

Holky, kluci hurá k vodě

 1. Slavíme svátek – MDD
 2. Žluťásku, žluťásku – znaky léta
 3. Co už umíme
 4. Já jsem malý šikula
 5. Nech brouka žít
 6. Hurá prázdniny
 7. Máme rádi léto
 8. Svítí slunce nad hlavou
 9. Prázdniny končí

Správný kluk a správná holka

            Zahrnuje oblast společenskou, mravní, kulturní – viz. příloha

                                       

TŘÍDA – MOTÝLCI

Podzim čaruje s barvami

 1. Já jsem malý školáček
 2. Foukej, foukej větříčku – na zahradě, na poli
 3. Hádej, hádej, co to je – předměty a jejich vlastnosti
 4. Co mi řekl semafor
 5. Barvičky kolem nás – barvy podzimu
 6. Odkud ten náš holub letí – podzim v lese
 7. Ráno vstanu vesele – co dělám celý den
 8. To je táta, to je máma – rodina
 9. Hlava, ramena, kolena, palce – tělo
 10. Prší, prší, jen se leje – počasí
 11. Polámal se mraveneček – zdraví
 12. Ať žijí duchové
 13. Dům, domek, domeček
 14. Krtek třídí odpadky

Zima je tu děti

 1. Mikuláš přišel s čertem na koláč
 2. Vánoce přicházejí
 3. Milý Ježíšku
 4. Zima čarodějka
 5. A já pořád kdo to je – zápis do ZŠ
 6. Z pohádky do pohádky
 7. Mámo, já bych jed
 8. Sněhový skřítek – oblékání
 9. Malý, větší, největší
 10. Ten dělá to a ten zas tohle
 11. Cirkus – vztah ke zvířeti
 12. Karneval
 13. Stavíme iglú
 14. Jedeme do světa

Jaro dělá pokusy

 1. Vlaštovky se vrací
 2. Já jsem malý parádníček
 3. Modrá planeta Země
 4. Knihy pro potěšení
 5. Když jsem já sloužil
 6. Co ze mě dělá člověka
 7. Zajíčkova koleda
 8. Jede, jede mašinka
 9. Rozkvetlý strom – jarní příroda
 10. Maminka má dneska svátek
 11. Člověk má pět smyslů
 12. Jedeme do Afriky – exotická zvířata
 13. Rej čarodějnic
 14. My jsme malí zahradníci

Holky, kluci hurá k vodě

 1. Slavíme svátek – MDD
 2. Žluťásku, žluťásku – znaky léta
 3. Co už umíme
 4. Já jsem malý šikula
 5. Nech brouka žít
 6. Hurá prázdniny
 7. Máme rádi léto
 8. Svítí slunce nad hlavou
 9. Prázdniny končí

Správný kluk a správná holka

            Zahrnuje oblast společenskou, mravní, kulturní – viz. příloha   

                                         
Správný kluk a správná holka
- základní sebeobsluha
- začlenění dětí do hry, do kolektivu
- kamarádské vztahy , předcházet konfliktním situacím, rozdíl já a my
- předcházet projevům rasizmu
-správná reakce na pokyn dospělého, respektovat příkaz
- komunikace mezi dětmi
- šetrné zacházení s hračkou
- zdvořilostní návyky
- základy stolování
- upevňování citových vztahů směrem k rodině, k domovu
- prohlubovat kolektivní cítění
- odstraňování sobeckosti
- umět hodnotit vlastní chování i chování ostatních dětí – vztahy mezi vrstevníky
-usilovat o vytrvalost, samostatnost a rozhodnost při různých činnostech během dne
- učit děti podřizovat osobní zájmy společnému záměru
- rozvíjet základy pracovních dovedností
-vytvářet kladné postoje k péči o přírodu a životní prostředí
- vytvářet podvědomí o prostředí ve kterém dítě žije – domov, bydliště, město, vlast
-rozvíjet přiměřené sebevědomí dítěte, upevňovat pocit bezpečí, jistoty a úspěšnosti, umět říci ne

                 
Pro vstup do ZŠ
- dodržovat přiměřené požadavky na chování a jednání budoucího školáka
- umět své chování podřídit organizovaným činnostem
- postupně plnit náročnější povinnosti
- zvyšovat nároky na udržení pořádku
- péče o vlastní zevnějšek

Plné znění ŠVP k rozkliknutí zde:

                            ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM