PŘEDSTAVUJEME SE

 

Mateřská škola CENTRUM
Velká Hradební 12/43
400 01    Ústí nad Labem 
příspěvková organizace

ředitelka mateřské školy: Jana Váňová

KONTAKT  NA  NÁS:

Telefon: 475 210 313

Mobil:736 633 343

e-mail: ms_centrum@volny.cz 

 

        Mateřská škola, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem, se nachází  ve středu města  v klidném prostředí parku za knihovnou, obklopena rozsáhlou zahradou, kterou maximálně využíváme.

Svou polohou vyhovuje rodičům dětí, kteří dojíždějí za prací do středu města z jiných částí města. Poloha školy nám umožňuje ve velkém rozsahu  zpestřit pobyt dětí o akce , které probíhají v blízkých kulturních zařízeních.

 

 

                                  

 

Školní vzdělávací program naší mateřské školy s mottem:

 

        "Školka plná zábavy"

 

se opírá o čtyřdílné kurikulum Doc. PhDr. Opravilové a PhDr. Gebhartové

        Jaro, léto, podzim, zima v MŠ

a o publikaci Gabriely a Milady Přikrylových

        Hrajeme si od jara do zimy.

 

Po seznámení se a prostudování publikace Miluše Havlínové, Elišky Vencálkové a kol. pod názvem:

        Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole

jsme došly k názoru, že stávající ŠVP naší mateřské školy se v mnohém ztotožňuje s filosofií kurikula a proto jsme se rozhodly svůj ŠVP inovovat dle této publikace.

 

        Cílem naší práce je spokojené a šťastné dítě, které chápe a plně prožívá svět kolem sebe, má chuť poznávat, přemýšlet a tvořit. Vhodné, obsahově podnětné  prostředí mu umožňuje dostatek prostoru pro spontánní aktivity. Má možnost projevovat se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

        Pestrost programu nám  pomáhá  rozpoznat případné nadání dítěte a rodičům tak napomáhá v jejich dalším směrování dítěte.

Záměrem naší práce je připravit dítě během předškolního období, dle jeho možností, na vstup do dalšího života a vzdělávání. Dát mu zdravé sebevědomí a sebejistotu.Důležitým aspektem je prožitek dítěte.

Našim hlavním dlouhodobým cílem je vytvořit dětem podnětné prostředí, dbát na tělesnou a duševní pohodu, umožnit jim dostatek volného pohybu, vytvořit dětem bezpečné sociální prostředí tak, aby se cítily v naší školce téměř jako doma.

Velmi potřebné je dopřát dítěti pocit volnosti, možnost vlastního rozhodování, výběru hraček i činností.

Respektujeme i různou potřebu délky odpočinku.

Vkusné, účelové a funkční vybavení školy umožňuje dětem vybrat si z volně přístupných hraček, hracích koutků, pomůcek i metodického materiálu.

Rodinné a přátelské klima školy pozvolna přispívá k zdravému sebeuvědomování, získání sebedůvěry.

Tím, že se děti vychovávají k dobru, získávají kladné životní hodnoty, pozitivní osobní vlastnosti jako je slušnost, ohleduplnost, snášenlivost.

        Kapacita školy, která vyhovuje požadavkům regionu, je stanovena na 75 dětí, které jsou rozděleny do tří skupin tak, aby bylo možno rozvíjet jejich schopnosti podle individuálních potřeb:

 

 

                Třída – Berušky

Nejmladší děti, které si postupně přivykají na prostředí školy. Je pro ně připraven program i  aktivity přiměřené věku  ( div. představení, výlety atd.)

 

                                       

 

Třída – Včelky, třída – Motýlci

Navštěvují starší děti, které jsou rozděleny do dvou smíšených skupin tak, aby se mohly účastnit náročnějších aktivit, které jsou pro ně připraveny. Děti navštěvují tělocvičnu ZŠ Elišky krásnohorské.

        V průběhu školního roku se s dětmi účastníme divadelních představení v Národním domě, v Městském divadle, jezdíme na různé výlety s agenturou TRYSK (ZOOPARK Chomutov, Indiánská vesnička, Planetárium v Teplicích, Skanzen v Přerově u Prahy, ZOO Děčín, Farma Babiny, Máchovo jezero, letiště Praha-Ruzyně, pražská ZOO, pečení perníčků v zubrnickém skanzenu, obora nejen s jeleny u Rumburka..…), navštěvujeme keramickou dílnu, solnou jeskyni a kroužek počítačů v Domě dětí,  v naší školce nás navštěvují kouzelníci i čert s Mikulášem. V teplejším období využíváme zahradního vybavení, v zimě na zasněžené zahradě bobujeme a také chodíme krmit labutě a kačenky na Labe. Chodíme na procházky do okolí (na Skřivánek, do Bertina údolí, na Mariánskou skálu, na Větruš). Každý rok se účastníme výstavy betlémů v kostele sv.Vojtěcha a v kostele Nanebevzetí panny Marie. Navštěvujeme dopravní hřiště v Krásném Březně. Chodíme na exkurze do knihovny, k hasičům, do nemocnice, na záchranářský vrtulník a do ZŠ Elišky Krásnohorské a ZŠ v ul.SNP.