1. Název:
Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:
Zřizovací listina Města Ústí nad Labem - naleznete zde

3. Organizační struktura:
Mateřská škola se školní jídelnou.
Počet tříd: 3
Počet dětí: 75
Počet zaměstnanců: 11 + 1 externí

4. Kontaktní spojení:
4.1 Kontaktní poštovní adresa: Velká Hradební 12/43, 400 01 Ústí nad Labem 1
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Velká Hradební 12/43, 400 01 Ústí nad Labem 1
4.3 Úřední hodiny: zpravidla každý den od 10 - 11.30 hodin v ředitelně školy, nebo po dohodě
4.4 Telefonní čísla: +420 475 210 313, +420 736 633 343
4.5 Číslo faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky:
 www.mscentrum.w1.cz
4.7 Adresa e-podatelny: ms_centrum@volny.cz
4.8 Datové schránky: ux2zwdc
4.9 Další elektronické adresy nejsou

5. Případné platby lze poukázat: ČSOB 168483544/0300

6. IČO: 70225923

7. DIČ: CZ70225923

8. Dokumenty
8.1 Školní vzdělávací program "Školka plná zábavy" k nahlédnutí zde, Školní řád k nahlédnutí zde
8.2 Rozpočet školy:

8.3 Střednědobý výhled:

9. Žádosti o informace
Informace lze získat ústně či písemně na adrese: MŠ Centrum, Velká Hradební 12/43, 400 01 Ústí nad Labem 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a stížnosti, návrhy a podněty lze podávat elektronicky na adresu:
 ms_centrum@volny.cz

11. Opravné prostředky
Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy, na adrese  Velká Hradební 12/43, 400 01 Ústí nad Labem

12. Formuláře
Formulář Žádosti o poskytnutí informace naleznete zde
Formulář Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde

13. Popisy postupů - návodů pro řešení životních situací
Popisy postupů neexistují

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
       č.561/2004 Sb. školský zákon, č.250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech, zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, správní řád, novela školského zákona č. 178/2016 Sb. s účinností od 1.9.2017, vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Směrnice č.13/2007 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana. Celé znění směrnice naleznete zde
14.2 Vydané právní předpisy - nemáme

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad naleznete ve Směrnici č.13/2007 Svobodný přístup k informacím - viz. výše
15.2 Není

16. Licenční smlouvy
Neexistují

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
Výroční zprávu za rok 2016 naleznete zde

18. NAŘÍZENÍ GDPR
Informační memorandum 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář
Metropolnet, a.s.,
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz 
V případě dotazů udejte do předmětu zprávy název školy.