CO NABÍZÍME  

Návštěvy tělocvičny v ZŠ E.Krásnohorské - každou středu od 9.00 hodin, měsícem říjnem počínaje, se střídají děti ze tříd Včelek a Motýlků.

Návštěvy Solné jeskyně - jdou děti z Motýlků a Včelek, které budou zapsané (od října)

Hravé seznamování s PC technikou ( v DDM ) - každé pondělí od 9.30 hodin, měsícem říjnem počínaje, se střídají předškoláci ze tříd Včelek a Motýlků. Počítače vede p.učitel Radim Veselý z DDM